top of page
IMG_9037.CR2

Kikkuuvugut - Hvem er vi

Pingaartitatta annersaata ilagaat nunatsinni pikkoriffivut naleqartitavullu aallaavigalugit ilisimasanik siammaanissaq. Aammattaaq ilisimatusarnikkut paasisat nunatsinnut tulluarsarlugit, nunatsinni pissutsit aallaavigalugit namminerlu oqaatsivut atorlugit siammarnissaat pingaartipparput.

Én af de vigtigste ting for os er at sprede viden og udvikle kvalifikationer med øje for grønlandske styrker og værdier. Ligeledes ønsker vi at sprede videnskabelig viden, der er tilpasset til vores land, de lokale vilkår samt det grønlandske sprog.

Misilittakkagut - Vores erfaringer

DSC05329_edited_edited_edited.jpg

Aviaq Kleist Sethsen

Cand.psych.aut.

CVR nr. 37486272

Psykolog i Børne- & Familiecenteret Nuuk

Oktober 2016 -

Februar 2018

Børne- & Familiecenteret arbejder med familier med børn under 18 år, der har brug for støtte og hjælp til at få hverdagen til at fungere bedre. Dette sker gennem terapi hos forældrene, barnet eller som familie. Derudover ydes der supervision til plejeforældre, som har behov for vejledning. 

Voksenpsykolog i Psykiatrisk Ambulatorium

Februar 2018 -

Januar 2019

Psykiatrien i Nuuk arbejder nationalt med mennesker med psykiske lidelse og/eller med mistanke herom. Arbejdet dækker terapi med fx patienter med angst, depression, selvmordstanker og personlighedsforstyrrelser. Derudover har jeg arbejdet med udredning af psykiske sygdomme, hvor jeg foretog diverse tests, såsom WAIS-4, SKID-2 mv.

Psykolog i Studenterrådgivning, Nuuk

Februar 2019 -

November 2019

Studenterrådgivningen arbejder med alle studerende udover folkeskolen i hele landet. Formålet er at de studerende skal have et sted at snakke om deres udfordringer, så de kan få styrker til at fortsætte med deres uddannelse. Målgruppen har været en stor og blandet gruppe, hvor problematikker var alt fra eksamensangst til barndomstraumer. 

Allorfik Videncenter

for afhængighed, Nuuk

November 2019 -

Juni 2021

Allorfik arbejder med afhængighedsbehandling i hele Grønland med centre i de fem største byer. Hvert center har behandlere samt gruppeleder. Jeg har været ansat som supervisor for disse behandlere og gruppeledere, og har understøttet deres faglige udvikling og sikret kvalitet i deres arbejde, ved både at supervisere samt besøge og kontrollere centrenes arbejde.

Privatpraktiserende, Nuuk

Juni 2021 - nu

Siden sommer 2021 har jeg været selvstændig på fuldtid, efter at have været selvstændig ved siden af mit arbejde siden 2017, hvor jeg bl.a. har været tilknyttet Rejseholdet, Alliaq samt Spiralkampagnen. Jeg har en klinik i Qinngorput og tager terapi- og supervisionsforløb med klienter fra hele landet. Jeg tager desuden ud til kysten og holder oplæg og kurser.

DSC05349_edited.png

Niina Isaksen

Cand.psych.aut.

CVR nr. 40738274

Misilittakkakka - Mine erfaringer

Voksenpsykolog i Psykiatrisk Ambulatorium

2018 - 11 måneder

På psykiatrisk ambulatorium har jeg arbejdet med diagnosticering af patienter i tæt samarbejde med psykiatriske konsulenter under behandlingskonferencer. Desuden har jeg arbejdet med behandling af forskellige psykiske lidelser såsom angst, depression, bipolare lidelser, OCD, spiseforstyrrelser, personlighedsforstyrrelser samt selvmordsforebyggende arbejde.

Klinisk psykolog i Kriminalforsorgen i Grønland

2018 - 2020 

16 måneder

I Kriminalforsorgen har jeg arbejdet med etablering af et sundhedsafsnit. Herigennem har jeg fået erfaring for implementering af retningslinjer og procedurer samt strukturering af diverse arbejdsopgaver gennem tværfagligt samarbejde med både interne og eksterne fagpersoner. Derudover har jeg lavet opkvalificering og supervision af uniformeret personale samt udført behandlingssamtaler, udredninger og risikovurderinger af forvaringsdømte, domfældte og tilbageholdte indsatte.

Familiecenteret i Qaqortoq

2020 - 1 år

I Familiecenteret i Qaqortoq har jeg arbejdet med tilrettelæggelse og koordinering af visiterede klienter, som var enlige, forældre samt børn og unge. Desuden har jeg undervist familier, personale og en del af kriseberedskabet gennem kurser og supervision. 

Allorfik Videncenter

for afhængighed, Nuuk

2021 - 2022

1 år

Allorfik arbejder med afhængighedsbehandling i hele Grønland med centre i de fem største byer. Hvert center har behandlere samt gruppeleder. Jeg har været ansat som supervisor for disse behandlere og gruppeledere, og har understøttet deres faglige udvikling og sikret kvalitet i deres arbejde, ved både at supervisere og kontrollere centrenes arbejde.

Privatpraktiserende, Nuuk

2022 maj - nu

Siden maj 2022 har jeg været selvstændigt privatpraktiserende som psykolog på fuldtid. Dog har jeg været deltidsselvstændig siden 2019 og har været tilknyttet Alliaq, Spiralkampagnen samt Ivaaq (tidlig indsats). Jeg har en klinik i midtbyen og tager terapi- og supervisionsforløb med klienter fra hele landet. Jeg tager desuden til kysten og holder oplæg og kurser.

bottom of page